Ceník služeb | VETAS, České Budějovice

VETAS - kafilérie

  • VETAS České Budějovice s.r.o.
  • VETAS České Budějovice s.r.o.

    hlášení úhynů a konfiskátů

    pracovní doba: Po-Pá: 6:00-14:30 hod
    mimo pracovní dobu - záznamník

    387 220 894

Ceník služeb

 Ceník asanačních služeb s platností od 1. únor 2023


         

Název položky

Kategorie

Jednotka

Cena          bez   DPH

DPH

Cena vč. DPH

 SRM + VŽP 1. kategorie

VŽP 1

kg

14,00

2,94

16,94

 Uhynulá zvířata + VŽP 2. kat.

VŽP 2

kg

11,50

2,42

13,92

 VŽP 3. kategorie

VŽP 3

kg

8,00

1,68

 9,68

 Výjezd vozidla mimo pracovní   dobu, sobota, neděle, svátek

X

X

2.000,00

420

2.420,00

 Vyhotovení opisu potvrzení 

X

ks

41,32

8,68

50,00

 SRM + VŽP 1. kat. - hotovost

VŽP 1

       kg        14,05      2,95     17,00

 Uh.zvíř. + VŽP 2. kat. - hotovost

VŽP 2

       kg        11,57      2,43     14,00

 VŽP 3. kategorie - hotovost

    VŽP 3        kg          8,26      1,74     10,00

 Dovoz VŽP zákazník - hotovost

VŽP 1

kg

 6,60

1,40

 8,00

 Dovoz VŽP zákazník - hotovost

VŽP 2

kg

 6,60

1,40

 8,00

 Dovoz VŽP zákazník - hotovost

VŽP 3

kg

 4,96

1,04

 6,00

 

        

 

 

        Ing. Václav Zika

        výkonný ředitel