VETAS - kafilérie

  • VETAS České Budějovice s.r.o.
  • VETAS České Budějovice s.r.o.

    hlášení úhynů a konfiskátů

    pracovní doba: Po-Pá: 6:00-14:30 hod
    mimo pracovní dobu - záznamník

    387 220 894

O firmě

Kafilérie České BudějoviceKafilérie v Českých Budějovicích byla dána do provozu v původní lokalitě U sirkárny v roce 1950. Svážela tehdy surovinu (uhynulá zvířata a odpady živočišného původu z jatek) z okresu České Budějovice, Písek a Tábor. Pracovalo v ní tehdy šest zaměstnanců (vedoucí-veterinární rada Mann, dva jateční, dva řidiči a jeden strojník). Strojní zařízení bylo od firmy Škoda. V roce 1951 byl instalován druhý destruktor a nasávací oblast byla rozšířena o okres Strakonice a tehdejší okres Třeboň. V roce 1966 svozová oblast obsáhla celý Jihočeský kraj a okres Klatovy a byly instalovány další dva destruktory.

Chtěl bych připomenout jména alespoň některých zaměstnanců - Baudyš, Bláha, Bzenecký a vedoucích-vet. rada Mann, Pařízek, Jirásek, Butula a znovu Pařízek. V roce 1968 nastoupil do funkce ředitele MVDr.Adolf Linha a započala se celá éra přestaveb a zvyšování kapacity starého ústavu. Nezadržitelně se ale tento provoz dostal do rozporu s rostoucím výskytem živočišné suroviny a svými možnostmi kapacitního růstu a zejména do ostrého rozporu s požadavky na životní prostředí rostoucího krajského města.

V roce 1972 proto začala výstavba nového závodu v k.ú.Dobřejovice , který byl uveden do provozu v závěru roku 1975.Tento asanační podnik byl vybaven extrakční benzinovou technologií s kapacitou 12 000 tun suroviny za rok ve dvojsměnném provozu, čistírnou odpadních vod, desodorizační jednotkou a vyhovujícím sociálním zařízením.Postupně byl pod tlakem nárůstu suroviny převeden na třísměnný provoz a v r.1977 byla dokončena a zprovozněna sušárna krve Niro atomiser.Od tohoto okamžiku opět značně zesílil rozpor provozu s požadavky okolí na ochranu životního prostředí před pachovými emise a přetěžována byla i čistírna odpadních vod.Asanační podnik vlastnil v té době středisko desinfekce, desinsekce a deratizace v Mladém, které bylo později v r. 1980 přestěhováno do nových budov postavených přímo v areálu nového ústavu a dále středisko výroby nativních krmiv ve Veselí nad Lužnicí a dočasně také chov norků.

Až v r. 1987 po instalaci nové výkonné desodorizace se podařilo zlepšit napjaté vztahy s okolními obcemi vyvolané pachovými emisemi.Rozvoj podniku v nové lokalitě je spojen nejen se jménem dnes již zesnulého Dr.Linhy a jeho nástupce Dr.Formánka ale také se jmény řady spolupracovníků zejména Dr.Kučerou, Dr.Neckářem, Ing.Vaňkem, Ing.Veselým, Ing.Šanderou, Dr.Borovkou, Dr.Navarou, p.Račkem, p.Mrkvanem, p.Kosáčkem, Ing.Forsterem, Ing.Štumbauerem, Dr.Dvořákem a Dr.Wohlmannem aj.

Asanační podnik České Budějovice je od 1.1.1993 privátní obchodní společností VETAS České Budějovice s.r.o.(prvními vlastníky a jednateli byli Dr.Kučera, Dr.Formánek, Ing.Veselý a Ing.Forster).Bývalé organizační složky VAÚ České Budějovice byly privatizovány samostatně (DDD středisko-nyní Autokov České Budějovice, VNK Veselí n. Lužnicí-nyní Továrna na výrobu krmiv Míka a spol.).Za uplynulých osm let se v rámci přizpůsobování se nové situaci v zemědělství a potravinářském průmyslu nejprve snížil celkový objem zpracovávané suroviny(v důsledku poklesu zpracování krve při růstu klasické kafilérní suroviny).Posléze, zejména po převzetí suroviny z drůbežářského průmyslu za zaniklý asanační podnik Brusy se zpracování suroviny dostalo na vyšší objem než činil výchozí stav.

Díky instalaci nové výkonnější sušárny KDS 200, lepšímu svozu a zpracování se docílilo ekonomických i ekologických efektů ( zlepšení kvality finálních výrobků, zlepšení odpadních vod atd.).Významně také vzrostla produktivita práce snížením počtu pracovníků z původních cca 120 na nynějších cca 70.Majoritními vlastníky podniku jsou nyní sousední asanační podniky t.j. Asavet Biřkov zastoupený jednatelem Ing.Janem Oulickým a Asap Věž zastoupený jednatelem Ing.Jaromírem Chroustovským a jeho perspektiva se odvíjí z potřeb tohoto většího celku.

Duben 2001
Dr.J.Formánek 
VETAS České Budějovice s.r.o.