V roce 1972 začala výstavba zcela nového podniku v obci Dobřejovice u Hosína, který byl uveden do provozu v závěru roku 1975.

Pár slov o nás

Kafilérie v Českých Budějovicích byla dána do provozu v původní lokalitě U sirkárny v roce 1950. Svážela tehdy surovinu (uhynulá zvířata a odpady živočišného původu z jatek) z okresu České Budějovice, Písek a Tábor. V roce 1951 byl instalován druhý destruktor a oblast asanace byla rozšířena o okres Strakonice a tehdejší okres Třeboň. V roce 1966 svozová oblast obsáhla celý Jihočeský kraj a okres Klatovy a byly instalovány další dva destruktory. S pokračující dobou se tento provoz dostal do rozporu s rostoucím výskytem suroviny a svými možnostmi kapacitního růstu a zejména do ostrého rozporu s požadavky na životní prostředí rostoucího krajského města.

V roce 1972 proto začala výstavba zcela nového podniku v obci Dobřejovice u Hosína, který byl uveden do provozu v závěru roku 1975.

Asanační podnik České Budějovice je od 1.1.1993 privátní obchodní společností VETAS České Budějovice s.r.o. Vlastníky se stali fyzické osoby.

V roce 1998 došlo ke změně vlastnické struktury a majoritními vlastníky společnosti se staly sousední asanační podniky, a to společnost ASAVET a.s. a společnost ASAP s.r.o., Věž.